Въведение в програмирането за деца - онлайн курс с учител

Един чудесен въвеждащ курс в Програмирането за  ученици от 1 до 4 клас.

Създаден от д-р Георги Христов | Синхронно обучение в онлайн среда | Всяка седмица до края на учебната година по 1 занятие с продължителност 1 астрономически час

Facebook
Twitter
LinkedIn

Обучителната платформа Webschoolsun е специализирана в предлагането на обучителни курсове по програмиране за ученици от 1 до 12 клас.

Ежегодно наши ученици печелят престижни награди от национални олимпиади, състезания и конференции в областта на програмирането и информационните технологии.

Месече абонамент

130 лева Месечно
 • 4 занятия по 1 астрономически час
 • Възможност за подновяване на абонамента
 • Получаване на сертфикат за завършен курс при участие до края на учебната година

Срочен абонамент

500 лв До края на учебния срок
 • Включени занятия до края на учебния срок
 • Получаване на сертификат за завършен курс.
Популярно
Въведение в програмирането с учител, Курс по програмиране за ученици от 1 до 12 клас

Този курс включва:

Уроци до края на учебната година

Усвояване на базисни знания и умения в областта на програмирането.

Учим се да създаваме анимации и игри.

Възможност за избор на различен абонамент.

Сертификат за завършен курс.

Начално ниво

Цена:

 • Месечен абонамент – 4 занятия – 130 лв /възможност за подновяване/.
 • Срочен абонамент – до края на учебната година – 500 лв.

Вие избирате кой абонамент ще използвате.

Какво ще научи Вашето дете в курса?

 • Основни понятия в програмирането.
 • Как да създава собствени проекти.
 • Как да управлява движенията на различни спрайтове.
 • Какво е координатна система и как я използваме в проектите си.
 • Различни видове условни конструкции.
 • Кои са различните видове цикли и как се използват.
 • Какво са променливите величини и как да ги използваме в проектите си.
 • Всеки урок е свързани със създаването на интересен за учениците проект.
 • Как да създава собствена анимация.
 • Как да създава компютърни игри.

За курса

Курсът е предназначен за ученици във възрастовата група от 1 до 4 клас.

В него по лесен и интересен за децата начин се представя важна информация, която им служи като инструмент за овладяването на ключови знания и умения в сферата на програмирането.

Учебната програма на курса е разработена, въз основа на проучване на различни електронни курсове по блоково програмиране за деца във възрастовата група от 1 до 4 клас, включените теми в учебните програми по Компютърно моделиране за III и IV клас и придобития практически опит от воденето на обучения в присъствена и електронна среда по програмиране за ученици от 1 до 12 клас.

Основен акцент е поставен върху усвояването на базови знания и умения в учениците в областта на програмирането и създаването на компютърни игри.  

 

Основни теми на курса са:

 1. Основни елементи от графичния интерфейс на средата за програмиране Scratch.
 2. Запознаване и използване на координатна система.
 3. Запознаване и използване на различни видове цикли.
 4. Запознаване и използване на променливи величини.
 5. Запознаване и използване на булев тип данни.
 6. Запознаване и използване на условни оператори.
 7. Запознаване и използване на логически оператори.
 8. Създаване на компютърни игри.

По време на всяко занятие д-р Христов  прави проверка на придобитите знания и дава възможност  за задаване на въпроси свързани с тематиката на изучавания материал.

График на занятията:

Този курс ще се провежда до края на учебната година в следните дни:

 • Понеделник от 18.30 ч. до 19.30 ч.
 • Събота от 11.40 до 12.40 ч.

Може да си изберете в коя група да се запишете.

Ниво: Начално

Предварителни изисквания

 • Базови умения за работа с компютър.

Учител

Д-р Георги Христов, Webschoolsun

д-р Георги Христов

 • Курсът е разработен и воден от д-р Георги Христов, като са използвани авторски методически техники за по-добро усвояване на учебния материал.
 • Д-р Георги Христов има дългогодишен опит в областта на преподаването на програмиране, роботика, информационни технологии и математика. Притежава най-високата първа професионално-квалификационна степен за учител.
 • В рамките на успешно разработена и защитена магистърска теза предлага 36 авторски техники за преодоляване на когнитивната натовареност в процеса на обучението по програмиране за ученици от 1 до 5 клас.
 • Към момента е редовен докторант към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в специалност Информатика и компютърни науки.
 • Освен това, притежава докторска степен по Политология от същия университет.
 • Д-р Христов е основател на Академията по програмиране и роботика за ученици Слънчице и обучителната платформа Webschoolsun.
 • Всяка година възпитаници на д-р Христов печелят престижни отличия и награди от национални олимпиади, състезания и конференции в областта на информатиката и информационните технологии.

Начин за комуникация

 • По време на часа или посредством електронна поща.

Пускане на видеото

Други курсове по програмиране за ученици в Webschoolsun:

error: Съдържанието е защитено.