Повече за обучителната платформа Webschoolsun?

Какво е Webschoolsun?

Видео 1

Пускане на видеото

За кого е предназначена платформата Webschoolsun?

Видео 2

Пускане на видеото

Какво е WebschoolSun?

  • Обучителната платформа WebschoolSun е преди всичко плод на огромното желание за осигуряване на достъп до качествено обучение на българските ученици. По-точно – платформата си е  поставила за цел да осигури достъп до качествено обучение на българските ученици, посредством разработените курсове по програмиране, информационни технологии и математика.
  • В рамките на тези курсове – учениците се срещат с интересни, любопитни и предизвикателни задачи в областта на програмирането и логическото мислене, с което целим да разширим техния кръгозор и да ги запознаем със задачи, които няма да намерят в своите учебници.
  • За нас е от първостепенна важност да предложим на нашите ученици възможно най-доброто обучение в тематиката на курса, в които са се записали. Затова всеки курс преминава през оценка на определени критерии, за да бъде гарантирано високото качество на обучителните материали.
  • Съдържанието на курсовете и всички обучителни материали към тях са разработени, като е използвана авторска методика с включени над 30 различни техники за преодоляване на когнитивната натовареност на обучаемите. По този начин се гарантира, че обучаемите учат ефективно.
  • Стараем се да осигуряваме възможно най-доброто обучение на нашите ученици и затова периодично обновяваме съдържанието на курсовете си.

За кого е предназначена платформата Webschoolsun?

  • Обучителната платформа Webschoolsun има за цел да предложи курсове за ученици във възрастовата група от предучилищна възраст до 12 клас, включително.
  • Това предполага наличието в платформата на разнообразни тематични курсове, като особено силен приоритет се обръща в развиването на знания и умения в нашите ученици в областта на програмирането, роботиката и логическото мислене.
  • В анотацията на всеки курс е посочено за кого точно е предназначен.
  • Политика на платформата е да предоставя част от курсовете си безплатно.
error: Съдържанието е защитено.