Създаване на приложения за мобилни устройства - онлайн курс с учител

Курс, в който надграждаме встъпителните знания по блоково ориентирано програмиране

Създаден от д-р Георги Христов | Синхронно обучение в онлайн среда | Всяка седмица до края на учебната година по 1 занятие с продължителност 1 астрономически час

Facebook
Twitter
LinkedIn

Обучителната платформа Webschoolsun е специализирана в предлагането на обучителни курсове по програмиране за ученици от 1 до 12 клас.

Ежегодно наши ученици печелят престижни награди от национални олимпиади, състезания и конференции в областта на програмирането и информационните технологии.

Месече абонамент

130 лева Месечно
 • 4 занятия по 1 астрономически час
 • Възможност за подновяване на абонамента
 • Получаване на сертфикат за завършен курс при участие до края на учебната година

Срочен абонамент

500 лв До края на учебния срок
 • Включени занятия до края на учебния срок
 • Получаване на сертификат за завършен курс.
Популярно
Курс по програмиране за ученици - Създаване на приложения за мобилни устройства

Този курс включва:

Уроци до края на учебната година

Надграждане на първоначално придобитите знания и умения в областта на блоково ориенираното програмиране.

Учим се да създаваме приложения за мобилни устройства.

Възможност за избор на различен абонамент.

Сертификат за завършен курс.

Начално ниво 2

Цена:

 • Месечен абонамент – 4 занятия – 130 лв /възможност за подновяване/.
 • Срочен абонамент – до края на учебната година – 500 лв.

Вие избирате кой абонамент ще използвате.

Какво ще научи Вашето дете в курса?

 • Ще надгради придобитите основни знания и умения в областта на блоково ориентираното програмиране.
 • Как да създава приложения за мобилни устройства.
 • Ще се запознае и ще използва различни видове контроли.
 • Как може да задава различни настройки на контролите.
 • Ще научи какво са сензори, как се използват и приложението им в мобилните устройства.
 • Ще създава приложения с използването на различни видове сензори.
 • Разширено ще изучи приложението на различните видове променливи величини.
 • Как се създават и използват списъци.
 • Как се създават и използват различни видове процедури.
 • Ще се запознае с различните начини за съхранение и пренос на данни.
 • Ще разшири знанията и уменията си за работа с различните условни оператори, булеви стойности, логически оператори и цикли.
 • Как да създава полезни приложения, които може да използваме в ежедневието си.
 • Как да създава компютърни игри.

За курса

Курсът е предназначен за ученици, които желаят да се научат да създават приложения за мобилни устройства.

В него по лесен и интересен за децата начин се представя важна информация, която им служи като инструмент за овладяването на ключови знания и умения в сферата на програмирането.

Учебната програма е разработена с акцент върху надграждане на първоначално придобитите знания и умения в областта на блоково ориентираното програмиране, като специален акцент е поставен върху запознаването и използването на някои по-сложни концепции и понятия. Те се използват при създаването на по-големи и сложни проекти.

В курса правим, по интересен и завладяващ за учениците начин, въведение към този по-сложен материал, като предлагаме различни контексти как новите знания и умения могат да бъдат използвани.

  

Основни теми на курса са:

 1. Запознаване и използване на различни видове контроли.
 2. Запознаване с начините за промяна на настройките на контролите.
 3. Запознаване с различните видове сензори и тяхната употреба в разработените приложения.
 4. Разширено изучаване на различните видове променливи величини и тяхното правилно използване.
 5. Запознаване и използване на списъци.
 6. Запознаване и използване на различни видове процедури.
 7. Запознаване и използване на различни начини за съхранение и пренос на данни.
 8. Разширяване на знанията и уменията за работа с различните условни оператори, булеви стойности, логически оператори и цикли.
 9. Създаване на полезни приложения, които може да използваме в ежедневието си.
 10. Създаване на компютърни игри.

По време на всяко занятие д-р Христов  прави проверка на придобитите знания и дава възможност  за задаване на въпроси свързани с тематиката на изучавания материал.

График на занятията:

Този курс ще се провежда до края на учебната година в следните дни:

  • Събота от 18.20 до 19.20 ч.

Ниво: Начално 2

Предварителни изисквания

 • Базови умения за работа с компютър.

Учител

Д-р Георги Христов, Webschoolsun

д-р Георги Христов

 • Курсът е разработен и воден от д-р Георги Христов, като са използвани авторски методически техники за по-добро усвояване на учебния материал.
 • Д-р Георги Христов има дългогодишен опит в областта на преподаването на програмиране, роботика, информационни технологии и математика. Притежава най-високата първа професионално-квалификационна степен за учител.
 • В рамките на успешно разработена и защитена магистърска теза предлага 36 авторски техники за преодоляване на когнитивната натовареност в процеса на обучението по програмиране за ученици от 1 до 5 клас.
 • Към момента е редовен докторант към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в специалност Информатика и компютърни науки.
 • Освен това, притежава докторска степен по Политология от същия университет.
 • Д-р Христов е основател на Академията по програмиране и роботика за ученици Слънчице и обучителната платформа Webschoolsun.
 • Всяка година възпитаници на д-р Христов печелят престижни отличия и награди от национални олимпиади, състезания и конференции в областта на информатиката и информационните технологии.

Начин за комуникация

 • По време на часа или посредством електронна поща.

Пускане на видеото

Други курсове по програмиране за ученици в Webschoolsun:

error: Съдържанието е защитено.