Курс Създаване на игри в Python - онлайн курс с учител

Прекрасна възможност за всяко дете да се научи да създава и програмира игри на най-популярния в момента език за програмиране – Python

Създаден от д-р Георги Христов | Синхронно обучение в онлайн среда | Всяка седмица до края на учебната година по 1 занятие от 90 минути

Facebook
Twitter
LinkedIn

Обучителната платформа Webschoolsun е специализирана в предлагането на обучителни курсове по програмиране за ученици от 1 до 12 клас.

Ежегодно наши ученици печелят престижни награди от национални олимпиади, състезания и конференции в областта на програмирането и информационните технологии.

Месече абонамент

140 лева Месечно
 • 4 занятия по 90 минути
 • Възможност за подновяване на абонамента
 • Получаване на сертфикат за завършен курс при участие до края на учебната година
Популярно

Срочен абонамент

600 лв До края на учебния срок
 • Включени занятия до края на учебния срок
 • Получаване на сертификат за завършен курс.
Създаване на игри в Python - онлайн курс по програмиране за ученици

Този курс включва:

Уроци до края на учебната година

Усвояване на знания и умения за създаване на компютърни игри.

Възможност за избор на различен абонамент.

Сертификат за завършен курс.

Средно ниво 2

Цена:

 • Месечен абонамент – 4 занятия – 140 лв /възможност за подновяване/.
 • Срочен абонамент – до края на учебната година – 600 лв.

Вие избирате кой абонамент ще използвате.

Какво ще научи Вашето дете в курса?

 • Как да програмира на един от най-популярните и широко използвани езици за програмиране в света.
 • Как да използва различни библиотеки и модули.
 • Как да добавя различни обекти в проектите си, като текст, изображения, звук, шрифт и др.
 • Как да използва по смислен начин различни видове цикли.
 • Как да решава сложни логически проблеми с помощта на програмиране.
 • Как да създава и използва собствени функции в проектите си.
 • Как да работи с масиви и речници.
 • Кои са различните типове данни и как може да ги използваме в проектите си.
 • Какво е обектно-ориентирано програмиране и защо го използваме?
 • Как да създава собствен клас и инстанции в него.
 • Как да работи с класовете – наследяване, инстанции, атрибути, претоварване и др.
 • Как да създава компютърни игри с писането на код в най-популярния език за програмиране в момента в света.

За курса

Курсът е предназначен за ученици, които имат желание да се научат да разработват собствени компютърни игри на най-популярния и използван в света език за програмиране – Python.

По време на курса, учениците придобиват ключови знания и умения в програмирането, посредством решаването на сложни логически казуси.

Сложният материал е разбит на малки парчета, за да може лесно да бъде усвоен от учениците.

 

Основни теми на курса са:

 1. Запознаване с езика за програмиране Python – какво е общото и различното в него спрямо други езици за програмиране
 2. Запознаване и използване на основни модули и библиотеки, с която помощ се създават компютърни игри.
 3. Основни типове данни.
 4. Използване на различни обекти в проектите, като текст, изображения, звук, шрифт и др.
 5. Използване по смислен начин на различни видове цикли.
 6. Решаване на сложни логически проблеми с помощта на програмиране.
 7. Създаване и използване на собствени функции.
 8. Работа с масиви и речници.
 9. Запознаване с обектно-ориентираното програмиране.
 10. Създаване на собствен клас и инстанции в него.
 11. Работа с класове.
 12. Наследяване на класове.

По време на всяко занятие д-р Христов  прави проверка на придобитите знания и дава възможност  за задаване на въпроси свързани с тематиката на изучавания материал.

 

График на занятията:

Този курс ще се провежда до края на учебната година в следните дни:

 • Четвъртък от 18.30 до 20.00 ч.

Ниво: Средно 2

Предварителни изисквания

 • Базови умения за работа с компютър.

Учител

Д-р Георги Христов, Webschoolsun

д-р Георги Христов

 • Курсът е разработен и воден от д-р Георги Христов, като са използвани авторски методически техники за по-добро усвояване на учебния материал.
 • Д-р Георги Христов има дългогодишен опит в областта на преподаването на програмиране, роботика, информационни технологии и математика. Притежава най-високата първа професионално-квалификационна степен за учител.
 • В рамките на успешно разработена и защитена магистърска теза предлага 36 авторски техники за преодоляване на когнитивната натовареност в процеса на обучението по програмиране за ученици от 1 до 5 клас.
 • Към момента е редовен докторант към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в специалност Информатика и компютърни науки.
 • Освен това, притежава докторска степен по Политология от същия университет.
 • Д-р Христов е основател на Академията по програмиране и роботика за ученици Слънчице и обучителната платформа Webschoolsun.
 • Всяка година възпитаници на д-р Христов печелят престижни отличия и награди от национални олимпиади, състезания и конференции в областта на информатиката и информационните технологии.

Начин за комуникация

 • По време на часа или посредством електронна поща.

Пускане на видеото

Други курсове по програмиране за ученици в Webschoolsun:

error: Съдържанието е защитено.