Webschoolsun - платформа за онлайн обучения
Д-р Георги Христов, Webschoolsun

Д-р Георги Христов

Основател на Обучителната платформа Webschoolsun

Всичко за курса:

Курсът е предназначен за ученици във възрастовата група от 1 до 4 клас.

Учебната програма на курса е разработена, въз основа на проучване на различни електронни курсове по блоково програмиране за деца във възрастовата група от 1 до 4 клас, включените теми в учебните програми по Компютърно моделиране за III и IV клас и придобития практически опит от воденето на обучения в присъствена и електронна среда по програмиране за ученици от 1 до 12 клас.

Курсът има неформален характер и цели да засили интереса на учениците в областта на компютърното моделиране, програмирането и информационните технологии, както и да осигури висококачествено, ефективно и достъпно обучение за учениците. 

В курса са използвани 34 различни техники за преодоляване на когнитивната натовареност на обучаемите.

Основен акцент е поставен върху усвояването на базови знания и умения у учениците в областта на програмирането и създаването на компютърни игри.  

 

Курс по програмиране за деца

 • Основни елементи от графичния интерфейс на средата за програмиране Scratch.
 • Запознаване и използване на координатна система.
 • Запознаване и използване на различни видове цикли.
 • Запознаване и използване на променливи величини.
 • Запознаване и използване на булев тип данни.
 • Запознаване и използване на условни оператори.
 • Запознаване и използване на логически оператори.
 • Създаване на 5 различни игри.

Базови умения за работа с компютър.

 • Познават различните начини за създаване на проекти в средата.
 • Познават основните елементи от графичния интерфейс на
 • Създават проекти с движение и промяна костюма на спрайта.
 • Разпознават основните елементи на координатната система.
 • Отграничават разликите при използването на различни команди за цикъл.
 • Познават понятието променлива величина.
 • Създават променлива величина.
 • Задават стойност на променливата величина.
 • Познават и свободно работят с математически и логически оператори.
 • Познават понятието булев тип данни.
 • Знаят възможните булеви стойности, които може да получи програмата след изпълнение на код с оператор.
 • Познават понятието условен оператор.
 • Отграничават разликите в командите на краткия и пълния блок за разклонение.
 • Познават в какви комбинации могат да се използват различни команди.
 • Създават собствени компютърни игри.

При въпроси, моля напишете съобщение на е-мейл webschoolsun@gmail.com

Д-р Георги Христов, Webschoolsun

Д-р Георги Христов

 

Курсът е разработен от д-р Георги Христов, като са използвани авторски методически техники за по-добро усвояване на учебния материал.

Д-р Георги Христов има дългогодишен опит в областта на преподаването на програмиране, роботика, информационни технологии и математика. Притежава най-високата първа професионално-квалификационна степен за учители.

В рамките на успешно разработена и защитена магистърска теза предлага 36 авторски техники за преодоляване на когнитивната натовареност в процеса на обучението по програмиране за ученици от 1 до 5 клас.

 

Към момента е редовен докторант към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в специалност Информатика и компютърни науки.

 

Освен това, притежава докторска степен по Политология от същия университет.

 

Д-р Христов е основател на Академията по програмиране и роботика за ученици Слънчице и обучителната платформа Webschoolsun.

 

Всяка година възпитаници на д-р Христов печелят престижни отличия и награди от национални олимпиади, състезания и конференции в областта на информатиката и информационните технологии.

Show Order Summary
170,00 лв.
Product Subtotal
Въведение в програмирането  × 1 170,00 лв.
Subtotal 170,00 лв.
ДДС 0,00 лв.
Total 170,00 лв.

Customer information

Адрес за фактуриране

Допълнителна информация

Payment

 • Платете с Вашата банкова карта.

Вашата лична информация ще бъде използвана за достъп до услугите на платформата, съгласно политиката на поверителност.

Вашата поръчка

Продукт Общо
Въведение в програмирането  × 1 170,00 лв.
Общо 170,00 лв.
ДДС 0,00 лв.
Общо 170,00 лв.
error: Съдържанието е защитено.