Програмиране и роботика за ученици Академия Слънчице

Академия по Програмиране и роботика за ученици
Слънчице

Курсове по Програмиране и роботика

За ученици 1-7 клас - офиси в София и Перник

Контакти

Клонова мрежа в София и Перник
тел. 0894 00 49 44

Програмата ни

В сърцeвината на образователния продукт на Академията по Програмиране и Роботика за ученици Слънчице стои авторска учебна програма, която е без аналог в страната ни към момента.

В програмата са заложени занятия и дейности, чиято основна цел е учениците да развият своите знания и умения в областта на Програмирането, Роботиката, Математиката и Природните науки.

Знаем, че за голяма част от учениците, които ще се запишат в нашите курсове /или вече са записани/, това ще е първото докосване до вълшебния свят на Програмирането, Електротехниката и Роботиката. Точно затова даваме и ще продължаваме да даваме само най-доброто от себе си, като преподаватели и организатори в целия образователен процес в академията.

Радваме се, когато видим искриците на любознателността в очите на учениците си към нови знания и хоризонти, и сме горди, че на нас се е паднала честта да разкрием новото знание или просто сме ги „запалили“ да научат нещо ново и да се самоусъвършенстват.

За Качеството на Учебната среда.

Качеството на Учебната среда също е много силен инструмент за развитие на знанията и уменията в учениците. Затова подсигуряваме на всеки наш ученик компютър за работа, уютна и комфортна среда, както и всички необходими технически средства и консумативи за пълноценното провеждане на учебното занятие. Единственото условие, което имаме е проявата на желание за учене и развитие от страна на самия ученик.

Каква е Нашата Програма?

В началото на курса стартираме с А и Б-то в областта на Програмирането. Създаваме първите наши кодове, като широко застъпваме употребата на ключови команди и логически операции, което ни служи за трамплин към създаването на по-сложни проекти, собствени игри и анимации.

След това се потапяме в света на електротехниката, като се запознаваме с различните електрически вериги, електронни компоненти и микроконтролери. Започваме да създаваме електрически вериги, да програмираме микроконтролери, да изучаваме различни сензори и да ги използваме в проектите си. Всичко това правим, като използвам напрежение до 9 V.

Теоретичната част е поднесена под формата на игра, което увлича интереса на учениците ни.

Практическо реализиране на проектите.

Всички проекти свързани с изграждането на електрически вериги и употребата на микроконтролери се реализират и практически.  Това допълнително вдъхновява учениците ни да търсят приложение в заобикалящия ни свят на наученото от тях.

След това навлизаме в необятните граници и възможности на изкуствения интелект, като реализираме серия от проекти в това направление.

Когато вече имаме тази солидна основа от създадени знания и умения в нашите ученици, по естествен път стигаме до създаването на приложения за телефони и таблети.

Обучението в Академията по Програмиране и Роботика за ученици Слънчице е с надграждане и има за цел създаването на трайни знания в учениците и разширяване на светогледа и логическото им мислене.

Мотото на Академия Слънчице гласи: „За нас хармоничното развитие на Децата е важно! А за Вас?“

Дълбоко вярваме и сме убедени, че грижата за младото поколение е грижа за бъдещето.

С Уважение,

Д-р Георги Христов

Главен организатор в Академия по Програмиране и Роботика за ученици Слънчиц

методиката ни

В методиката ни за работа с ученици в Академията по Програмиране и роботика за ученици Слънчице са залегнали 2 основни принципа:

  • Индивидуален подход към всеки един ученик.
  • Работа в малки групи 
  • Индивидуален подход към всеки един ученик – Индивидуалният подход в образователния процес е сигурна гаранция, че бихме могли да нагласим нашата обучителна програма към конкретните нужди и специфични особености на учениците си. Тясно свързана с темата за индивидуалния подход е и преподаването по метода на Поставянето на ученика в центъра – т. е. поставянето на ученика в една активна позиция, в която той се превръща в истински изследовател.
  • Работа в малки групи – считаме, че само по този начин бихме могли да имаме детайлни впечатления за напредъка на нашите ученици. Целта ни е след всяко занятие – учениците ни да си тръгват с повече знания и придобити умения.

Защо да ни се доверите?

За нас предлагането на образователен продукт с възможно най-голяма полза за учениците е висш приоритет, около който се гради цялостната ни дейност.

Акценти от Обучителната ни програма:

Akademiya-programirane-zadeca

Стартираме с А и Б-то в областта на Програмирането.

Създаваме първите наши кодове, като широко застъпваме употребата на ключови команди и логически операции, което ни служи за трамплин към създаването на по-сложни проекти. собствени игри и анимации.

Програмиране и Роботика за деца в София и Перник

Даваме отговор на въпроса:
Какво е електротехника?

Потапяме се в света на електротехниката, като се запознаваме с различните електрически вериги, електронни компоненти и микроконтролери.

Академия по Програмиране и роботика за деца

Програмираме микроконтролери

Програмираме микроконтролери и изграждаме свързани към тях електрически вериги до 9 V.

Приложения за телефони - създадени от деца

Създаваме първите си приложения за телефони и таблети

Създаваме приложения за телефони и таблети с деца 1-5 клас.

Част от нашите проекти:

Създадените в Академията проекти:

Програмиране и Роботика за деца в София и Перник
Програмиране на микриконтролери
Програмиране и Роботика за деца в София и Перник
Академия по Програмиране и роботика за деца
Програмиране за деца
Академия по Програмиране и Роботика за ученици Слънчице - в София и Перник
Програмиране и Роботика за ученици Академия Слънччице
Програмиране и Роботика за деца
Програмиране и Роботика за ученици - София и Перник
Програмиране за ученици
"Качественото образование е важна предпоставка за изграждането на силни лидери и отлично подготвени професионалисти.
В Академията Слънчице залагаме на малките групи и индивидуалния подход към всеки един ученик, като се стремим да изградим богата база от знания и умения в нашите курсисти."
Д-р Георги Христов
Д-р Георги Христов
Главен организатор в
Академия по Програмиране и Роботика за ученици Слънчице

Контакти

Клонова мрежа в София и Перник
тел. 0894 00 49 44

Ние Ви предлагаме:

1
Учебни центъра
1
Учебни часа
1
до 10 деца в група

Блог Наука-та подкрепя мисията на Академия Слънчице.

Програмиране и Роботика за деца - София и Перник